Svetovni dan zavedanja o avtizmu

Dne 2. aprila smo na naši šoli obeležili Svetovni dan zavedanja o avtizmu. Ta poseben dan je namenjen osvetlitvi in razumevanju avtizma ter poudarjanju potrebe po spoštovanju in podpori osebam s tem stanjem.

Ena od glavnih dejavnosti, ki smo jo izvedli, je bila izdelava puzel. Učenci so izdelai broške iz njih, saj le te simbolizirajo povezovanje in sprejemanje raznolikosti. Vsak kos puzle je bil pomemben del celote, ki je predstavljal enakopravnost in sodelovanje.

Poleg tega smo organizirali tudi razprave in delavnice, kjer so učenci razmišljali o pomenu enakopravnosti ter o tem, kako lahko prispevajo k ustvarjanju bolj inkluzivnega okolja za vse. Pogovarjali smo se o izzivih, s katerimi se soočajo osebe z avtizmom, in o tem, kako lahko vsak posameznik prispeva k njihovi podpori in razumevanju.

Svetovni dan zavedanja o avtizmu je bil priložnost za poglobljeno refleksijo o vrednotah tolerance, sprejemanja in empatije. Učenci so odšli domov s spoznanjem, da je vsak posameznik edinstven in vreden spoštovanja, ne glede na morebitne razlike.

Zapisala: Barbara Dravec

Dostopnost