POSLANSTVO OŠ BOGOJINA

 

Poslanstvo OŠ Bogojina je učenje in poučevanje učencev, zaposlenih, staršev in vseh drugih udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa.

Naš temeljni cilj učenja je razvijanje prilagoditvenih kompetenc, kar pomeni razvijati sposobnost za smiselno, fleksibilno in kreativno uporabo usvojenega znanja in pridobljenih veščin v različnih življenjskih situacijah.  Celosten razvoj vsakega posameznika (spoznavni, čustveni, moralni, duhovni in socialni) je pomembno vodilo našega dela. Poudarek našega delala je kakovostno delo v razredu, katerega osnova je učinkovita komunikacija. Prizadevamo si, da vzgojno-izobraževalni proces z uporabo sodobnih oblik in metod dela ter sodobno informacijsko tehnologijo približamo učencem,  da ohranjamo in spodbujamo primarno radovednost otrok, zanimanje, kreativnost, ustvarjalnost, kritičnost itd. Trudimo se zagotavljati pravo razmerje med zahtevami in spodbudami v učnem procesu, kar je pomemben dejavnik razvoja in celostni uspešnosti učencev. Zavedamo se, da brez učinkovitega sodelovanja s starši ni optimalnega razvoja in napredka učencev. Zato je pomembno, da  vedno znova jasno opredelimo obojestranska pričakovanja, dolžnosti, pravice in tako ustvarjamo partnersko sodelovanje. Krepiti želimo zavest, da je starševsko vključevanje v vzgojno-izobraževalni proces pomemben sestavni del otrokovega celostnega razvoja in napredka.

 

Poleg ustaljenih oblik sodelovanja s starši želimo razvijati tudi nove, s katerimi želimo doseči boljšo odzivnost staršev, ki bodisi zaradi svojih negativnih izkušenj s šolanjem ali zaradi drugih razlogov težje vzpostavljajo komunikacijo s šolo.

Prav tako  vzajemno sodelujemo z drugimi institucijami v ožjem in širšem okolju.

 

Prav zaradi omenjenih ciljev si prizadevamo razvijati sodelovalno in demokratično kulturo šole ter zdravo klimo, ki sta  osnovna pogoja uspešnosti vsake izobraževalne institucije. Kvaliteta šole se odraža v medsebojnih odnosih na vseh ravneh. Spodbujam zdravo šolsko klimo, ki temelji na ustrezni in spoštljivi komunikaciji,  jasnih in sprejemljivih ciljih, približno enakomerno porazdeljeni obveznosti. Kot ravnateljica spodbujam in ustvarjam priložnosti za sproščeno medsebojno strokovno sodelovanje in povezovanje zaposlenih ter vseh, ki vstopajo v šolski prostor.

Arhiv prispevkov

Bližajoči se dogodki

Koledar dogodkov

julij 2024
PTSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« Jun   Avg »
Dostopnost