Svetovni dan Socialne Pravičnosti, ki ga obeležujemo vsako leto 20. februarja, je pomemben čas, ki nas spodbuja k razmisleku o pomembnosti socialne pravičnosti in enakosti za vse ljudi po svetu.

Tema letošnjega dneva je bila »Premagovanje ovir in ustvarjanje priložnosti za socialno pravičnost«. Na naši šoli smo ta dan obeležili z aktivnostmi, ki so spodbujale razmišljanje in refleksijo o pravičnosti, različnosti ter enakopravnost

Učenci so pripravili plakate, na katerih so izrazili svoje razmišljanje o pomenu besede pravičnost, razlikah med ljudmi, ter pomenu enakopravnosti. Vsak plakat je bil edinstven in je odražal individualne poglede in ideje učencev. Izobesili pa smo jih na stopnišče, vidne za vse učence, učitelje in druge zaposlene na šoli .

Zapisala: Barbara Dravec

Dostopnost