Letos smo se tudi na naši šoli lotili Unesco projekta Stara igr(ač)a za novo veselje, ki ga organizira Osnovna šola Zreče.

V Tednu otroka ( 4.10.2022) smo kot eno izmed dejavnosti organizirali tudi izmenjavo igrač.  Že nekaj dni pred izvedbo smo razredniki in učitelji podaljšanega bivanja otroke nagovarjali, da naj doma poiščejo igrače, družabne igre, športne pripomočke, pisala, knjige… , ki so še uporabne a za njih več neaktualne. Vsak učenec je bil zadolžen, da si sam ali v skupini, uredi razstavni prostor.  Učenci so od doma prinesli različne odeje, brisače, škatle na katerih so razstavili vse prineseno. 
Izmenjavo smo izvedli na zunanjem šolskem igrišču, kjer so se sprehajali med razstavljenimi igračami, barantali, se pogajali za »ceno«, skratka menjava je zahtevala kar nekaj komunikacijskih veščin in pogajanja.

Po koncu sejma so bili učenci zadovoljni in nasmejani saj je vsak našel in igrače zamenjal staro za staro – novo.  

Z izvedbo bolšjega sejma smo želeli učencem približati in ozavestiti, da je njihova stara igrača lahko zanimiva in še vedno uporabna. 

Zapisala: Mojca Golob Antolin

Dostopnost