Sporočila ravnateljice ob koncu 5. tedna izobraževanja na daljavo
(20. do 24. april 2020)

Spoštovani starši, učenke in učenci OŠ Bogojina!
Izteka se 5. teden, odkar se učimo na daljavo. V tem času smo izkusili veliko novega in drugačnega, saj smo bili primorani spremeniti veliko življenjskih navad, med katerimi so tudi omejeni stiki z ljudmi.
Izobraževanje na daljavo nam je vsem ponudilo priložnost za drugačne pristope in načine učenja, povezane z uporabo sodobne informacijske tehnologije. Tako kot učenje v šoli, kjer učenci na različne načine pridobivate znanja in druge veščine, tudi učenje na daljavo omogoča raznolike načine učenja in povratnih informacij. V času od začetka izvajanja pouka na daljavo ( od 23.3. 2020), pa vse do danes, smo se vsi skupaj trudili vzpostavljati čim boljše načine našega sodelovanja in učenja na daljavo ter ohranjati vsaj minimalen nivo znanja ter napredka.
Nekaterim učencem je učenje na daljavo zanimivejše kot pouk v šoli, drugi učenci pa k učenju na daljavo pristopate bolj zadržano in manj aktivno. Ljudje smo različni. Ugotovili smo, da marsikaj zmoremo in znamo narediti drugače, kot tudi, da so za uvajanje sprememb poleg osnovnih pogojev za življenje in delo, potrebni tudi volja, prizadevnost, vztrajnost, potrpežljivost, včasih tudi večji napor, upoštevanje navodil, medsebojno zaupanje in čas.
Prav gotovo pa vsi pogrešamo medsebojno druženje in stike. Vi učenci pogrešate sošolce, učitelje, druge zaposlene. Učitelji pogrešajo stik z vami v šoli, ravnateljica pogrešam vse vas, vaše veselje in smeh, ki ga širite po šoli.
Pred vami drage učenke in učenci so POČITNICE (do 3. 5.), ki jih povezujeta dva državna praznika, 27. april in 1. maj, ki sta za nas Slovence zelo pomembna.
27. aprila praznujemo Dan upora proti okupatorju (včasih dan Osvobodilne fronte). OF je bil sicer ustanovljen dan prej, 26. aprila 1941, in sicer v hiši književnika Josipa Vidmarja, v Rožni dolini, v Ljubljani, kjer so se sešli predstavniki nekaterih političnih strank in kulturni delavci. To so bili: Boris Kidrič, Boris Ziherl, Aleš Bebler (Komunistična partija), Josip Rus (sokoli), Tone Fajfar (krščanski socialisti) ter Ferdo Kozak, Franc Šturm in Josip Vidmar (slovenski kulturni delavci). Na začetku se je organizacija zaradi politike Kominterne imenovala Protiimperialistična fronta (kratica PIF), ob napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo junija 1941 pa je bila preimenovana v Osvobodilno fronto. V natančnejših zapisih se pozneje pojavlja tudi ime Osvobodilna fronta slovenskega naroda (kratica OF SN-ja).
Mednarodni praznik dela, 1. maj, praznujejo ljudje po svetu že od leta 1890, ko je kongres 2. internacionale v Parizu leto pred tem priporočil ta dan za delavski praznik. 1. maj pomeni simbol mednarodne solidarnosti vseh delavcev in je spomin na dogodke, ki so se zgodili v začetku maja 1886 v Chicagu. Delavci so namreč takrat postavili zahtevo po osemurnem delavniku, vendar pa jih je pri tem ovirala policija. V spopadu je bilo ubitih več ljudi, pet delavcev pa je bilo obsojenih na smrt. Vsakoletne demonstracije na 1. maja v spomin na čikaške dogodke so prerasle v proslave, ki so postale oblika delavskega boja.
Za Slovence je bil 1. maj vedno eden izmed najbolj tradicionalnih praznikov, ki ga v vseh večjih slovenskih mestih praznujejo že 124 let, od leta 1948 pa je uzakonjen tudi kot državni praznik. Praznovanje 1. maja se je že namreč že z letom 1890 začelo tudi na ozemlju današnje Slovenije; prve proslave so takrat potekale v Ljubljani, Celju, Mariboru, Trstu, Beljaku in Celovcu. Slavnostni pa so bili tudi v rudniških krajih. Proslavljali so ga s paradami in množičnimi povorkami, s streljanjem častnih salv, športnimi prireditvami. Še vedno se je ohranil običaj kurjenja kresov na predvečer praznika, na praznika dan pa so se ljudje udeležili množičnih srečanj na tradicionalnih prvomajskih delavskih shajališčih. Večina običajev se je obdržala vse do danes.
A letos množičnih kurjenj kresov ne bo, kot tudi ne množičnih srečanj ljudi. Letos bomo praznik praznovali drugače, v svojih domovih, ali v bližini njih. V mislih pa bomo povezani drug z drugim, morda še bolj, kot če bi skupaj praznovali ob kresovih.
Drage učenke in učenke, spoštovani starši! Želim vam kar se da vesele in prijetne prvomajske počitnice. Preživite jih čim lepše, z ljudmi, ki so vam najbližji in najdražji. Pazite nase in ostanite zdravi.
V upanju, da se kmalu spet vidimo v šoli, vas vse prav prisrčno pozdravljam,
ravnateljica Sabina Juhart.

Dostopnost