Posredujemo prošnjo za sodelovanje pri spletni anketi.

______________________________

Spoštovani!

V okviru nacionalne preventivne akcije Kolesarji, ki poteka še do 3.6.2022, smo pripravili spletno anketo glede prometne varnosti kolesarjev.
Prosimo vas, da jo izpolnite in tako sodelujete v raziskavi. Prav tako vas prosimo, da povabite preko svojih kanalov čimvečje število udeležencev v prometu predvsem kolesarjev, da jo izpolnijo, da bomo tako pridobili čim širšo sliko. K izpolnjevanju lahko povabite učence in njihove starše. Anketa je popolnoma anonimna.

Spletna anketa Prometna varnost kolesarjev se nahaja na povezavi: 
 https://avp-rs.1ka.si/a/37e8544e    
Prosimo, da jo čimprej izpolnite.

Lepo pozdravljeni in najlepša hvala za vaš prispevek.

Javna agencija Republike Slovenija za varnost prometa
Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/478-89-50
E-mail: prometna.vzgoja@avp-rs.si
www.avp-rs.si

__________________________________

Dostopnost