Prva LTT-mobilnost (aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja) v okviru projekta STEM bo potekala od 11. 10.2021 -15.10.2021 v Grčiji. Prvič se bodo srečali učitelji in koordinatorji sodelujočih šol iz 6 držav – Grčije, Turčije, Italije, Poljske, Romunije in Slovenije.  Srečanje bo na Srednji šoli Serres, ki bo izvedla uvodno aktivnost v sodelovanju z Mednarodno univerzo Serres.

Okvirna vsebina srečanja:

  1. dan: Osnovni pojmi STEM metode, vključevanje računalniškega oblikovanja v izobraževalni proces, spretnosti 21. stoletja, ki jih razvija STEM metoda, tehnološki ter oblikovni procesi v izobraževanju
  2. dan: Projektno učenje v okviru STEM izobraževanja, raziskovalno učenje, kontekstno učenje
  3. dan: Razumevanje kodiranja v STEM izobraževanju, osveščanje robotike, projektno zasnovan učni program, ocenjevanje v STEM izobraževanju
  4. dan: Oblikovanje modelov s pomočjo origami tehnike in STEM metode
  5. dan: Uspešna predstavitev in vrednotenje izdelkov, uporaba WEB 2.0 orodij v STEM izobraževanju

 

Na srečanju se bodo sodelujoče partnerske šole dogovorile o terminskem planu izmenjav učencev in ostalih predvidenih vsebin projekta. Vse sodelujoče šole se bodo predstavile ter predstavile svoj logotip in spletno stran.

Dostopnost