Leto, ki se izteka, je bilo dinamično. Skupaj smo uspešno premagovali različne ovire, pogosto smo se srečevali, izmenjevali mnenja in tudi marsikaj naredili ter dosegli precej zadanih ciljev.

Bližajoči se prazniki so tudi priložnost, da se vam zahvalim za sodelovanje: vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, v raziskovalni dejavnosti, v športu, mladinskem sektorju, vsem zaposlenim na ministrstvu, kot tudi vsem drugim, s katerimi se srečujemo pri delu. Tudi otrokom in mladim, za katere pravzaprav vsi ustvarjamo, delamo.

Želim vam, da bi bilo leto, ki je pred nami, čim bolj prijazno do vseh, hkrati pa polno delovnih in osebnih izzivov.

Dragi otroci in mladi, vam pa še posebej želim obilo lepih praznično-počitniških utrinkov.

Iskrena hvala vsem in nadejam se dobrega sodelovanja tudi v prihodnje.

Naj bo leto 2017 zdravo, srečno in uspešno.

Maja Makovec Brenčič

Dostopnost