V letošnjem šolskem letu smo prvič sodelovali v projektu “Postani pravi junak/junakinja z geslom: Poberem smet in rešim svet”. Projekt, ki je vključeval učence od prvega do devetega razreda, je bil zasnovan z namenom razvijanja ekološke zavesti, varovanja narave in spodbujanja odgovornosti med učenci. Aktivnosti so bile prilagojene starosti otrok in so vključevale pobiranje smeti, urejanje poti, puljenje trave, sajenje cvetličnih korit in pripravo zeliščnega vrta.

Projekt se je začel z učenci nižjih razredov, od prvega do četrtega razreda. Ti so se osredotočili na pobiranje smeti v okolici šole. S tem so se učili o pomembnosti ohranjanja čistega okolja ter pravilnega odlaganja odpadkov. Pobiranje smeti je morda na prvi pogled preprosta dejavnost, vendar ima globok pomen. Učenci so s tem spoznali, da je vsak posameznik odgovoren za čistočo okolja in da lahko z majhnimi dejanji prispevamo k lepšemu svetu.

Učenci višjih razredov, od petega do devetega razreda, so poleg pobiranja smeti prevzeli tudi bolj zahtevne naloge. Urejali so poti, pulili travo, sadili cvetlična korita in pripravili zeliščni vrt. Te aktivnosti so zahtevale več načrtovanja in skupinskega dela, kar je prispevalo k razvoju njihovih organizacijskih in sodelovalnih sposobnosti.

Sajenje cvetličnih korit in priprava zeliščnega vrta sta dodali estetsko vrednost okolici šole in prispevali k prijetnejšemu okolju.

Rezultati projekta so bili vidni takoj. Šolsko dvorišč in  poti okoli šole so po zaključku aktivnosti izgledali bolj urejeni in čisti. Na novo zasajena cvetlična korita in zeliščni vrt so okolici šole dodali barvitost in prijetno dišavo. Bolj kot fizični rezultati pa so pomembne spremembe v zavedanju učencev. Skozi praktične aktivnosti so pridobili znanje o pomenu varovanja okolja in skrbi za naravo. Razvili so občutek odgovornosti za svoje okolje in spoznali, da lahko s svojimi dejanji pozitivno vplivajo na skupnost.

Projekt “Postani pravi junak/junakinja z geslom: Poberem smet in rešim svet” je bil izjemno uspešen in je dosegel svoje cilje. Učenci so pokazali veliko zavzetost in navdušenje pri izvajanju različnih aktivnosti. Zavedanje o pomembnosti ohranjanja čistega in urejenega okolja se je med učenci povečalo, kar je bil glavni namen projekta. Verjamemo, da bodo pridobljena znanja in izkušnje pozitivno vplivala na njihove prihodnje odločitve in dejanja v smeri varovanja okolja.

Zapisala: Barbara Dravec

Dostopnost