Aprila 2018 se je na šolah s slovenskim učnim jezikom izvedlo prvo poskusno preverjanje znanja za tretješolce iz slovenščine in matematike.

Povezava na Povabilo in Poročilo.

Letos se bo izvedlo drugo poskusno preverjanje in k temu se je prijavila tudi OŠ Bogojina in smo ena izmed 132 izbranih šol.

Poskusno preverjanje v 3. razredu bomo izpeljali v skladu z Rokovnikom in Navodili za izvedbo poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu.

 

Izvedba poskusnega preverjanja

ROKOVNIK DEJAVNOST
Sreda, 3. 4. 2019 Poskusno preverjanje iz slovenščine
Torek, 9. 4. 2019 Poskusno preverjanje iz matematike

 

Dovoljeni pripomočki

PREDMET PRIPOMOČKI
slovenščina modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik
matematika modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirka, šilček in ravnilo

 

Potek poskusnega preverjanja

  • Preverjanje se lahko izvede katerokoli šolsko uro na dan pisanja.
  • Učenci rešujejo preizkus 45 minut.
  • Med pisanjem učitelj ne daje dodatnih pojasnil.

 

Seznanitev z dosežki

Učenci in starši bodo z dosežki seznanjeni na enak način kot pri šolskem preverjanju znanja (npr. med poukom, na govorilnih urah).

 

Hranjenje dokumentacije

Rešene preizkuse učencev hrani šola najmanj do konca šolskega leta, nato lahko učenci svoje preizkuse odnesejo domov.

Dostopnost