V petek, 9. 9. 2022, smo se z učenkami devetega razreda (Petro Fras, Živo Kuzma, Lano Markoja)  udeležili nacionalnega  Unesco projekta  z naslovom Po poti kulturne in naravne dediščine, ki ga organizira OŠ Turnišče.

Zbrali smo se na turniškim šoli in se po kratki kulturni prireditvi in nagovoru ravnateljice Melite Olaj odpeljali v Nedelico, eno izmed vasi Občine Turnišče. Tam smo si ogledali del kulturne dediščine omenjenega okolja, Kovačevo domačijo in Ancovo galerijo.

Razdeljeni v dve skupini smo prisluhnili najprej kratki predstavitvi Kovačeve domačije: o namenu prostora, muzeja  in njegovi zgodovini smo se podučili  od turniške geografinje, ge. Silve Mesarič. Prisluhnili smo kratkemu orisu življenja in dela Štefana Kovača, narodnega heroja iz 2. sv. vojne, ki je bival v omenjeni hiši. Ogledali smo si tudi notranjost hiše in gospodarsko poslopje. Po malici smo imeli delavnico, kjer smo po skupinah predstavljali pomen kulturne dediščine, skozi oči otrok in mladine.

Na Ancovi galeriji nas je pričakal beltinski župnik in dekan Lendavske dekanije g. Boris Kučko in nam predstavil namen zasebne  galerije:  zakaj se je odločil za zbiranje starih predmetov, ki prikazujejo življenje in delo prekmurskega človeka. V notranjosti so na ogled farovška kuhinja, Škounikov salon, šolska učilnica ter mnogo drugih zanimivih muzejskih predmetov.

Po ogledu smo se odpeljali nazaj v Turnišče,  kjer so nam gospe iz Društva kmetic Turnišče  pripravile odlično  prekmursko kosilo na Polanščekovi domačiji, medgenaracijskem stičišču, nastalem v okviru EU sredstev.

Polni vtisov in novih spoznanj smo hvaležni vsem na OŠ Turnišče za res strokovno, doživeto pripravljen dan, katerega akterji so na otrokom zanimiv način vzbudili zanimanje za kulturo določenega kraja in tako popolnoma upravičili  namen druženja in priprave Unescovega dogodka.

Barbara Dravec

Dostopnost