Posredujemo dopis Sekcije za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu.

Dopis_za_starse

Dostopnost