1.TRIADA
ODKRIJ ZNANSTVENIKA V SEBI

V ponedeljek, 25. januarja 2021, so se učenci I. triade preizkušali v poklicih, kot so: gradbeniki, tehniki, inženirji, znanstveniki, logiki in matematiki. Pridružili so se vsem učencem šole, ki so v STEM- delavnicah gradili, eksperimentirali, ustvarjali, računali … STEM je angleška kratica, ki pomeni: znanost (science), tehnologija (technology), inženiring (engineering) in matematiko (mathematics). STEM izobraževanje pomaga otrokom, da na zabaven način, skozi igro, spoznavajo stvarno življenje in njihove zakonitosti.
Učenci I. triade so izdelovali stolpe iz različnih materialov, kot so tulci, papirnati kozarci, karte, zobotrebci, rolic straniščnega papirja itd. Pri gradnji so se izkazali kot zelo izvirni in iznajdljivi. Oblikovali so čudovite kreacije. Pri eksperimentiranju so delali mavrični dež. Ustvarjali lepe barvne odtenke in spoznavali naravoslovje na zabaven način. Pri iskanju zaklada so sami naredili pot in na koncu našli zaklad.

Učenci so pri teh dejavnostih rabili pomoč staršev, ki so jih podpirali pri iskanju materialov in pri izdelavi.
Fotografije, ki so jih učenci poslali v spletno učilnico, kažejo, da so učenci spoznavali znanost na igriv način in hkrati uživali. Mogoče bo med njimi kdo velik in znan znanstvenik.
Fotografije si oglejte v galeriji.

Zapisala: Andrea Benkovič Šemen

2. TRIADA
V ponedeljek, 25. januarja 2021, smo pri pouku na daljavo izvedli naravoslovni dan na temo STEM-delavnice v okviru projekta Erasmus+. Pomemben del STEM-delavnic je bil spodbujanje razmišljanja, iskanje idej za reševanje izzivov in spretnost ustvarjanja. Učenci druge triade so se pogumno lotili novih izzivov pri naboru nalog in so se samoiniciativno odločili za tiste, ki so jim bile najbolj zanimive. Učenci so lahko izbirali med tremi nalogami. Prva naloga je bila avto iz recikliranega materiala, druga naloga je bilo padalo in tretja naloga je bila koliko zraka imam v pljučih? Opravljene naloge so učenci obogatili tudi z likovno ustvarjalnostjo. Mlajši učenci so k sodelovanju povabili tudi starše, za pomoč pri določenih diferenciranih nalogah. Zelo so uživali pri izdelovanju izdelkov, dodajanju svojih idej, izbiranju pravilnih odločitev za delovanje izdelka in testiranju svojih izdelkov pri ustrezni funkcionalnosti. Učenci so v okviru teh dejavnosti spoznali, da znanje ni nek okvir v katerega so ujete njihove misli, ampak je znanje kot ploščad, s katere lahko poleti njihova domišljija.

Zapisala: Valerija Šömen

3. TRIADA
Na naravoslovnem dnevu, ki je bil v ponedeljek, 25. januarja 2021, so učenci 3. triletja v treh različnih delavnicah ustvarjali na temo STEM DELAVNICE in spoznavali STEM metodo, ki spodbuja razmišljanje, raziskovanje, sodelovanje, povezovanje znanj z različnih področij in uporabo teh znanj v praksi.
V delavnicah VISEČI MOST, HEUREKA! Merjenje gostote stvari in KRVOŽILJE, zakaj moramo jesti zdravo? so uporabili STEM metodo, razmišljali o možnih rešitvah problemov in rezultatih preizkusa, načrtovali potek preizkusa ali izdelave predmetov, razumeli, da je motiti se človeško, prav tako tudi iskanje novih rešitev, spoznali pomen varnosti pri izvajanju preizkusov ali izdelavi izdelkov, uporabili domišljijo pri oblikovanju izdelkov in likovnem ustvarjanju in uporabili modele za razumevanje procesov v vsakdanjem življenju.
Učenkam in učencem je bilo všeč samostojno delo in dejstvo, da je dan potekal nekoliko drugače. Izrazili so navdušenje nad možnostjo sodelovanja s sorojenci in ostalimi člani družine ter uspešno opravljenim delom oziroma kakovostjo končnega izdelka. Všeč jim je bilo tudi to, da so lahko uporabili domišljijo, bili izvirni ter sami izbirali delavnice, način dela ter pot do končnega izdelka oz. rezultati.
V vzgojo in izobraževanje je potrebno uvajati idejo STEM, torej združitev naravoslovno-tehničnih predmetov, saj ti tudi v resničnih življenjskih situacijah ne nastopajo posamično.
Živimo v času, ko želimo vedno več, zato pozabimo sodelovati z drugimi. Pregovor „Več glav več ve“ pove vse.

Zapisala: Marjetka Erdelji

Dostopnost