Izobraževanje na daljavo-VPRAŠALNIK ZA STARŠE IN UČENCE

Spoštovani starši, drage učenke in učenci OŠ Bogojina!

Pred vami je raziskava, ki je bila posredovana na vse osnovne in srednje šole v Sloveniji.

Namenjena je ugotavljanju POTEKA IN UČINKOV IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO v času DRUGEGA VALA epidemije COVID-19, ki na osnovnošolski in srednješolski ravni izobraževanja poteka od septembra 2020 dalje.

Želeli bi slišati vaše mnenje in izkušnje, kako ste se Vi in vaša družina v času izobraževanja na daljavo, spoprijemali z novo nastalimi okoliščinami.

Cilj študije je, da se na podlagi ugotovitev, oblikujejo predlogi, ki bi lahko pripomogli k izboljšavi vzgojno-izobraževalnega sistema, ki bo upošteval potrebe vaših otrok, vas staršev in njihovih učiteljev/profesorjev.

Hvala Vam za vaš dragoceni čas. Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo približno 10 minut.

V anketi ne zbiramo nobenih osebnih podatkov in je anonimna. Podatki se bodo uporabljali izključno za raziskovalne namene in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). Zbrani rezultati bodo uporabljeni za pripravo doktorske  dizertacije na tematiko izobraževanja na daljavo.

Vaše sodelovanje v raziskavi je prostovoljno in zato lahko v vsakem trenutku odstopite. Vabimo vas, da k reševanju vprašalnika povabite tudi vaše otroke. Sodelovanje vašega otroka v raziskavi je v celoti prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekine.

Zasebnost vašega otroka je v celoti zagotovljena, saj je vprašalnik anonimen. Identiteta vašega otroka v nobenem primeru ne bo razkrita, saj izvajalci raziskave ne bomo mogli ugotoviti, kateri odgovori pripadajo kateremu otroku. Javno bodo objavljeni le skupinski rezultati. Reševanje vprašalnika za otroka ne bo imela nikakršnih posledic.

Če imate več otrok, lahko vprašalnik rešite za vsakega otroka posebej.

Za kakršnakoli vprašanja v zvezi z raziskavo ali dodatne informacije vam je na voljo Alen Kofol, prof. def., doktorski študent na UP PEF:  kofol@guest.arnes.si

Hvala za vaše sodelovanje in lep pozdrav, ravnateljica Sabina Juhart.

Bogojina, 11.5.2021

__________________________________________________

Dopis vodje evalvacijske študije.

Na Vas se obračamo s prošnjo za sodelovanje  v NEODVISNI NACIONALNI evalvacijski študiji z naslovom »Ugotavljanje poteka in posledic izobraževanja na daljavo v času epidemije COVID-19 na osnovnošolski in srednješolski ravni izobraževanja«.

Z evalvacijsko študijo na tem področju želimo ugotoviti učinke izobraževanja na daljavo, tako na učnem (doseganje učnih ciljev in standardov znanja) kot tudi socialno-čustvenem doživljanju in odzivu vseh učenk in učencev ter dijakinj in dijakov, še posebej bomo pozorni na položaj najbolj ranljivih skupin učenk in učencev ter dijakinj in dijakov. Prav tako nas zanimajo tudi učinki izobraževanja na daljavo na starše in strokovne delavke in delavce v šolstvu ter na ravnateljice in ravnatelje šol, tako s pedagoškega kot tudi socialno-čustvenega vidika in organizacijskega vidika.

Za izpolnjevanje posameznega spletnega vprašalnika je predviden čas približno 10 minut.

Nacionalna evalvacijska študija je usmerjena v iskanje pozitivnih učinkov in posledic izobraževanja na daljavo, s ciljem krepitve vseh deležnikov (otrok, staršev, strokovnih delavcev) v vzgoji in izobraževanju. S sodelovanjem v raziskavi bo vaša šola pomembno prispevala k razumevanju učinkov in poteka izobraževanja na daljavo v osnovnih in srednjih šolah ter s predlogi prispevala k snovanju smernic za kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v kriznih situacijah.

Evalvacijska študija poteka pod okriljem doktorske disertacije na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in raziskovalne skupine oblikovane za ta namen.

Vljudno Vas vabimo k izpolnitvi spletnega vprašalnika in tvornemu sodelovanju v nacionalni evalvacijski študiji.

 

Študija poteka pod okriljem doktorske disertacije na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in raziskovalne skupine oblikovane v ta namen.

Alen Kofol, prof. def., doktorski študent na UP PEF

_______________________________________________________________

Učenci 2. in 3. triade OŠ Bogojina in starši učencev iz OŠ Bogojina ste dobili povezave do ankete na vaš elektronski naslov.

 

Dostopnost