Let’s STEM up our education

Z letošnjim šolskim letom smo začeli z Erasmus+ projektom, ki bo trajal do septembra 2022. Že v naslovu projekta je z besedno igro prikazano, kaj želimo s projektom doseči, in sicer spodbuditi uporabo metode STEM v izobraževanju.

STEM

je kratica za znanost (S), tehnologijo (T), tehniko oz. inženirstvo (E) in matematiko (M). Cilj metode je uporabiti teoretično znanje iz različnih področij v praksi.

Nekaj od tega so učenci že spoznali. V prvi triadi skozi različne delavnice povezane s tujim jezikom in uporabo matematičnih in tehničnih znanj v praksi. Ravno tako je bila metoda STEM glavno vodilo za dan dejavnosti STEM delavnice, kjer so vsi učenci šole bili vpeti v lastno razmišljanje pa tudi sodelovanje z brati/sestrami.

Za današnji čas in čas, ki prihaja je pomembno, da se učenci učijo kritično razmišljati, razvijati ideje in načine kako priti do rešitev in ugotovitev; kako skupaj z drugimi priti do željenega cilja. S projektom želimo razbiti popularni stereotip, da ženske nismo za robotiko, elektroniko, tehniko ipd. ter graditi na samozavesti vseh učencev pri uporabi svojih znanj in medsebojni komunikaciji.

V šoli je premalo časa za usvajanje nekaterih od teh znanj, zato želimo prek projekta to metodo čim bolj vključiti v pouk oz. dejavnosti v in izven šole.

V projektu sodeluje šest držav. Poleg Slovenije še Italija, Poljska, Romunija, Grčija in Turčija. V vsaki od teh držav, razen v Grčiji, bo potekala izmenjava učencev (naših in učencev ostalih držav). V vsaki državi bodo določene delavnice povezane s kodiranjem, robotiko, programiranjem, oglaševanjem. Poleg teh znanj, bodo ti učenci prejeli še veliko več. Spoznali bodo nove kraje, kulturo in ljudi ter si tako širili svoja obzorja. Uporabili bodo tuj jezik tudi v praksi. Uradni jezik projekta je angleščina, ampak nikoli se ne ve, s kom lahko kateri jezik utrjuješ.

V projektni skupini so učitelji in učenci, ki skrbijo za spletno stran, Erasmus+ kotiček in se udeležujejo projektnih izmenjav v tujini (5 učencev in 2 učitelja). Čeprav so izmenjave namenjene učencem od 7. do 9. razreda želimo, da je v projekt vpletena cela šola.

Zaradi razmer, ki nas spremljajo že nekaj časa, smo bili primorani izmenjave opustiti in jih prestaviti za nedoločen čas. Na šoli pa vseeno skušamo izvajati dejavnosti povezane s projektom.

Na projektni spletni strani, http://erasmu s2020.splet.arnes.si/, si lahko o projektu in sodelujočih državah preberete več. Na spletni strani lahko najdete tudi logotip, ki je zmagal na meddržavnem projektnem tekmovanju v ustvarjanju projektnega logotipa. Ustvarila ga je učenka V. O. iz devetega razreda.

 

 

Prva LTT-mobilnost v okviru projekta STEM v Grčiji

Prva LTT-mobilnost (aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja) v okviru projekta STEM bo potekala od 11. 10.2021 -15.10.2021 v Grčiji. Prvič se bodo srečali učitelji in koordinatorji sodelujočih šol iz 6 držav – Grčije, Turčije, Italije, Poljske, Romunije in Slovenije.  Srečanje bo na Srednji šoli Serres, ki bo izvedla uvodno aktivnost v sodelovanju z Mednarodno univerzo Serres.

Okvirna vsebina srečanja:

 1. dan: Osnovni pojmi STEM metode, vključevanje računalniškega oblikovanja v izobraževalni proces, spretnosti 21. stoletja, ki jih razvija STEM metoda, tehnološki ter oblikovni procesi v izobraževanju
 2. dan: Projektno učenje v okviru STEM izobraževanja, raziskovalno učenje, kontekstno učenje
 3. dan: Razumevanje kodiranja v STEM izobraževanju, osveščanje robotike, projektno zasnovan učni program, ocenjevanje v STEM izobraževanju
 4. dan: Oblikovanje modelov s pomočjo origami tehnike in STEM metode
 5. dan: Uspešna predstavitev in vrednotenje izdelkov, uporaba WEB 2.0 orodij v STEM izobraževanju

Na srečanju se bodo sodelujoče partnerske šole dogovorile o terminskem planu izmenjav učencev in ostalih predvidenih vsebin projekta. Vse sodelujoče šole se bodo predstavile ter predstavile svoj logotip in spletno stran.

 

 


Druga LTT-mobilnost v Sloveniji


Osnovna šola Bogojina je vodilna koordinatorka projekta Let’s STEM up our education, ki se izvaja od septembra 2020. V projekt so vključene šole iz 6 držav, in sicer iz Italije, Poljske, Romunije, Grčije, Turčije in Slovenije. Osrednji cilji projekta so:

 • izmenjava dobrih praks na področju STEM (akronim za znanost, tehnologijo, inženiring in matematiko);
 • povečanje zanimanja za STEM in izboljšanje učnih dosežkov na tem področju;
 • izboljšanje kompetenc učiteljev na področju STEM;
 • poučevanje matematike in naravoslovja s poudarkom na STEM (modeliranje, kodiranje, 3D – oblikovanje, robotika, itd.);
 • vzpodbujanje projektnega učenja, ki vključuje načrtovanje, raziskovanje in kreativno mišljenje;
 • izboljšanje digitalnih kompetenc, podjetniškega razmišljanja in jezikovnih ter komunikacijskih spretnosti učencev.

Prva mobilnost učencev v okviru projekta STEM je potekala v Sloveniji na Osnovni šoli Bogojina od 16. 5. 2022 do 20. 5. 2022. Sodelovalo je 5 učencev iz 6 držav. Cilj mobilnosti je bil spoznati osnove programa Microsoft Publisher in izdelati STEM poster. Razen Microsoft Publisherja so učenci spoznali tudi sodobnejši program Canva, s katerim je mogoče oblikovati najrazličnejše izdelke: od logotipov, vsebin za družbene medije do dokumentov, natisov itd. 

Učenci iz 6 držav so v skupinah oblikovali posterje s pomočjo programa Microsoft Publisher, na koncu pa so izglasovali najboljši STEM poster.

Prvi dan mobilnosti je bil namenjen sprejemu gostujočih šol in medsebojnemu spoznavanju učencev in učiteljev spremljevalcev. Na sprejemni slovesnosti so sodelujoče šole predstavile svoje šole, mesta in države. Slovesnosti se je udeležil tudi župan Občine Moravske Toplice gospod Alojz Glavač.

Razen učnih projektnih vsebin so učenci spoznavali pokrajino, kulturo, tradicijo in kulinariko Prekmurja, obiskali pa so tudi prestolnico in Blejsko jezero.

Dostopnost