Tudi v letošnjem šolskem letu smo se  priključili nacionalnemu projektu Javne agencije za knjigo RS,  spodbujanja bralne kulture »Rastem s knjigo OŠ 2022/2023 – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«. Letos  so sedmošolci ob obisku v knjižnici prejeli knjigo pisatelja   Boštjana Gorenca, Jake Vukotiča (ilustracije) s pomočjo Kozma Ahačiča z naslovom Reformatorji v stripu.

Na Agenciji za knjigo so zapisali: »Knjižno delo Reformatorji v stripu v obliki stripa prinaša epizodo iz slovenske literarne zgodovine oziroma, natančneje, iz časa nastanka in prvih začetkov slovstva v slovenskem jeziku. Zgodba se osredotoča na osebnosti Jurija Dalmatina, prvega prevajalca integralnega besedila Svetega pisma v slovenščino, in Adama Bohoriča, ki je s svojimi Zimskimi uricami prostimi postavil slovnične in pravopisne temelje slovenščini kot visoko artikuliranemu evropskemu jeziku. Očrtano je zgodovinsko, družbeno in versko dogajanje v drugi polovici šestnajstega stoletja na tleh današnje Slovenije in v širšem srednjeevropskem prostoru, kjer so se rojevale, se medsebojno opajale in spopadale ideje verske reformacije, ki so bistveno vplivale tudi na duhovno zgodovino Slovencev.«

Učenci so  ta zahtevni zgodovinski in družbeni kontekst brali  v stripu, kjer je vsebina podana na iskriv, duhovit in  s številnimi duhovitimi vrivki iz današnje govorne prakse mladostnikov. V ustvarjalnih dveh urah so se učenci sami poskusili kot risarji stripov. Nekateri na računalniku bolj po moderno, drugi pa z roko.

Vsekakor je strip primerno branje za sedmošolce, ki bo zbudilo željo po branju še kakšnega podobnega naslova.

Priporočamo v branje!

Koordinatorica projekta:  Knjižničarka Andrea B. Šemen

Vir: https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/letosnje-solsko-leto

Oglejte si stripe učencev: Timoteja Smodiša, Anabele Gergorec, Jakoba Frasa in Eme Antolin.

Dostopnost