V sredo, 7. 10. 2020, so učenci  7., 8. in 9. razreda imeli KULTURNI DAN na Dolenjskem.

Ogledali so si Trubarjevo rojstno hišo na Rašici, spominsko sobo, mlin, žago, prisluhnili so razlagi življenja in dela začetnika slovenske književnosti Primoža Trubarja in njegovih sodobnikov. V delavnici so si pod strokovnim vodstvom izdelali vsak svojo miniaturno knjigo na srednjeveški način.

Na Muljavi so si najprej ogledali zanimiv film o literarnem in kulturnem dogajanju na Muljavi in v okolici v preteklosti in sedanjosti, o slovenskem romanopiscu Josipu Jurčiču, nato pa še etnografsko in literarno zbirko, Jurčičevo rojstno hišo z vsemi notranjimi prostori in zanimivo okolico,  Krjavljevo kočo in letno gledališče.

V šolskem muzeju na podružnični OŠ na Muljavi so si ogledali zelo zanimivo razstavo šolskih knjig, zvezkov in pripomočkov, ki so jih uporabljali naši predniki, in poslušali še bolj zanimivo razlago o ideji in nastanku tega muzeja ter zgodovini šolstva.

Marjetka Erdelji

Dostopnost