ČISTILNA AKCIJA OBČINE MORAVSKE TOPLICE V LETU 2023

Tradicionalna čistilna akcija občine Moravske Toplice bo v soboto, 18. marca 2023, od 8.00 do 12.00 ure .

Predsednike KS prosimo, da si ogledajo teren, preverijo morebiten obstoj divjega odlagališča in se z vsemi organizacijami v naselju dogovorijo za zbirna mesta udeležencev, potek očiščevalne akcije ter določijo vodjo akcije. Da bomo akcijo izvedli kar najbolj učinkovito, predvsem pa varno, oblikujte manjše skupine. Vsaka skupina naj ima koordinatorja, ki bo skrbel za komunikacijo pred, med in po čistilni akciji. Skupine se zberejo vsaka na svoji lokaciji in pričnejo čistiti vnaprej določen odsek v kraju. Po končanem čiščenju skupinam dostavite malico.

V primeru slabega vremena se akcija preloži na soboto, dne 25. marca 2023.

Zbirališča zbranih odpadkov bodo na običajnih mestih, od koder jih bo odpeljalo komunalno podjetje Čista narava d.o.o.. Na sedežu podjetja Čista narava v Tešanovcih lahko dvignete rokavice in plastične vreče za smeti od srede, dne 15. marca 2023 do petka, dne 17. marca 2023 (med delovnim časom). Dodatne informacije dobite na podjetju JKP Čista Narava  tel. št.  538 16 11. Kontaktna oseba na Občini Moravske Toplice je Majda Lipič Prosič, tel. 538 15 12 ali majda.lipic.prosic@moravske-toplice.si.

Vsak udeleženec čistilne akcije je upravičen do malice in brezalkoholne pijače, stroške zanjo krije Občina Moravske Toplice. Malico priskrbi vodstvo KS za vse udeležence akcije v posameznem naselju.

Med udeleženci na čistilni akciji bodo nagrajeni:

  • naselje z največjim številom udeležencev glede na število prebivalstva,
  • naselje z največjim številom udeležencev na čistilni akciji in
  • naselje, ki je glede na leto 2022 najbolj povečalo število udeležencev.

Nagrajence bomo objavili v občinskem glasilu Lipnica.

Vrednostni boni se morajo izkoristiti najkasneje do 30. 11. 2023.

V naravi se je nabralo ogromno odvrženih odpadkov, zato pokažimo, kako pomembna je naša skrb za okolje in kakšno moč imamo posamezniki, ko se povežemo za skupno dobro. Veselimo se vaše pomoči in udeležbe, za kar se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo.

OBČINSKA UPRAVA

Dostopnost