Spoštovani,

pred zaključkom šolskega leta smo se odločili še za eno zbiralno akcijo starega papirja.  Tudi tokrat bo zbiranje potekalo pred šolo, pri kontejnerju.  Zbiramo le časopis, revije, zvezke, knjige … (karton ni predmet akcije). Izvedlo se bo tehtanje po razredih.  Razred, ki bo zbral največjo količino papirja, bo zadnji šolski dan simbolično nagrajen.

Zbrana sredstva bodo namenjena šolskemu skladu.

Zbiralna akcija bo potekala od 14.6. 2021 do 23.6.2021.

V mesecu juniju bo šolski sklad namenil 5€ vsakemu učencu za  sofinanciranje  stroškov zaključne ekskurzije, znesek bo odštet na mesečni položnici.

Kolektiv OŠ Bogojina in upravni odbor Šolskega sklada

(Foto: Shutterstock)

Dostopnost