Učence 9. razreda in njihove starše obveščamo, da lahko od 15. 6. 2018 dalje oddate vlogo za štipendije za deficitarne poklice.

S štipendijami za deficitarne poklice želimo spodbuditi mlade k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice in s tem zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog. Dijaki, ki bodo v šolskem letu 2018/2019 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, lahko vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice oddajo od 15. junija do vključno 20. septembra 2018. Čas oddaje vloge ni merilo za pridobitev štipendije.

Na novo lahko štipendijo pridobijo le dijaki 1. letnikov,  ki so prvič vpisani v izobraževalne programe za pridobitev deficitarnega poklica iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2018/2019 in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene.

Nabor deficitarnih poklicev za katere je možno pridobiti štipendijo v šol. letu 2018/2019:

–       kamnosek/kamnosekinja,

–       mehatronik operater/operaterka,

–       izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,

–       instalater/instalaterka strojnih instalacij,

–       oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,

–       elektrikar/električarka,

–       avtokaroserist/avtokaroseristka,

–       pek/pekarka,

–       slaščičar/slaščičarka,

–       mesar/mesarka,

–       tapetnik/tapetničarka,

–       mizar/mizarka,

–       zidar/zidarka,

–       klepar-krovec/kleparka-krovka,

–       izvajalec/izvajalka suho montažne gradnje,

–       tesar/tesarka,

–       slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,

–       pečar/pečarka,

–       gozdar/gozdarka,

–       dimnikar/dimnikarka,

–       steklar/steklarka.

 

Dvojezični izobraževalni programi:

–       ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,

–       mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,

–       strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,

–       kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku.

Pomembne informacije

  • Podelili bomo do 1000 štipendij v višini 100 EUR mesečno v celotnem obdobju izobraževanja.
  • Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine.
  • Dijak lahko istočasno prejema državno/Zoisovo štipendijo.
  • Štipendija za deficitarne poklice ni združljiva s kadrovsko štipendijo.
  • V primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

 

Merila

V kolikor bomo prejeli več vlog, kot je na voljo sredstev, se bodo vloge razvrščale na podlagi naslednjih meril:

  • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
  • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

 

Vlogo, razpis in ostale informacije najdete na spletni strani sklada.

 

Za dodatne informacije za prijavitelje so na skladu dosegljivi tudi po e-pošti: deficitarne@sklad-kadri.si in na telefonski številki 01 43 41 536.

 

Dostopnost