Lokacija: AQUALUTRA, Vidrin raziskovalni in turistični center, Križevci na Goričkem Da bi otrokom in mladostnikom približali naravoslovje, natančneje pomen ohranjanja narave in celinskih voda ter problematiko vse hitrejšega izgubljanja biodiverzitete, na Inštitutu Lutra pripravljajo in nadgrajujejo različne aktivnosti, skozi katere se učenci spoznajo z organizmi, ekosistemi in odnosi v naravi. Pridobivanje novih znanj, […]

Lokacija: AQUALUTRA, Vidrin raziskovalni in turistični center, Križevci na Goričkem Da bi otrokom in mladostnikom približali naravoslovje, natančneje pomen ohranjanja narave in celinskih voda ter problematiko vse hitrejšega izgubljanja biodiverzitete, na Inštitutu Lutra pripravljajo in nadgrajujejo različne aktivnosti, skozi katere se učenci spoznajo z organizmi, ekosistemi in odnosi v naravi. Pridobivanje novih znanj, razumevanje vloge […]