Izbirni predmeti I. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V devetletni osnovni šoli mora šola poleg obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu, ponuditi tudi neobvezne izbirne predmete. Tako smo v skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13) že v šolskem letu 2014/2015 začeli s postopnim izvajanjem neobveznih izbirnih predmetov za učence 4. in 7. razreda. V šolskem letu 2015/2016 smo nadaljevali s postopnim uvajanjem neobveznih izbirnih predmetov in sicer, v 4. in 5. ter v 7. in 8. razredu. Od septembra 2016 pa smo ponudili in izvajali neobvezne izbirne predmete v vseh treh razredih drugega in tretjega vzgojno izobraževalnega obdobja.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5, oz. v 1. razredu z opisno oceno. Ocene se vpisujejo v redovalnico in učenec napreduje, če je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca se evidentira enako kot pri vseh ostalih predmetih, kar pomeni, da morate vsako učenčevo odsotnost starši opravičiti.

Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

Neobvezni izbirni predmeti v 1. razredu v šolskem letu 2023/2024

Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta prvega tujega jezika – nemščina v 1. razredu se bo oblikovala za najmanj 8 učencev.

Neobvezni izbirni predmeti od 4. do 6. razreda v šolskem letu 2023/2024

V šolskem letu 2023/24 bo šola učencem od 4. do 6. razreda ponudila možnost učenja drugega tujega jezika (angleščine), poleg tega pa še šport in umetnost.

V skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole smo glede na velikost šole opravičeni do največ treh skupin neobveznih izbirnih predmetov. Izvajali bomo tiste predmete za katere se bo odločilo več učencev.

Drugi tuji jezik se izvaja dve uri na teden, ostali predmeti pa eno uro na teden.

Učenci prostovoljno izberejo do 2 uri (lahko tudi 1) na teden neobveznega izbirnega predmeta. V kolikor učenec izbere drugi tuji jezik, ki se izvaja dve uri na teden, je s tem izpolnil izbiro. Če učenec izbere tuji jezik je smiselno, da ga obiskuje vsaj eno triletje oz. neprekinjeno lahko tudi šest let.

Seveda pa se lahko učenec odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

Neobvezni izbirni predmeti od 7. do 9. razredu v šolskem letu 2023/2024

V šolskem letu 2023/2024 bo šola učencem od 7. do 9. razreda kot neobvezni izbirni predmet ponudila drugi tuji jezik angleščino, ki se izvaja dve uri na teden. Neobvezni izbirni predmet angleščino priporočamo učencem,:

 1. – če jih veseli učenje tujega jezika (angleščine) in se ga želijo učiti 4 ure na teden (obvezni + neobvezni izbirni predmet angleščina);
 2. – če ima učenec interes za učenje enournih predmetov (več kot enega), želi pa se učiti tudi tujega jezika;
 3. – če učenec obiskuje 8. ali 9. razred in se še ni učil angleščine, torej kot začetnik. 

 4. II. OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
 5. Obvezni izbirni predmeti se delijo v dva sklopa:
  • v družboslovno – humanističnega in
  • v naravoslovno tehničnega.

   

  Najpomembnejše informacije, ki jih je dobro vedeti pred odločitvijo, katere izbirne predmete bo učenec obiskoval, so:

   

  • Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Starši vložijo na šolo pisno vlogo za oprostitev sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih z dokazili najpozneje do 30. junija 2022 (potrdilo o vpisu v glasbeno šolo). Ocena iz glasbene šole se učencu ne vpiše v šolsko spričevalo.
  • Pri izbirnih predmetih so učenci ocenjeni. Ocena mora biti pozitivna. V primeru, da je ocena negativna, učenec opravlja popravni izpit.
  • Učenec lahko vsako leto zamenja izbirni predmet.
  • Izvajanju vsakega izbirnega predmeta je namenjena ena šolska ura na teden, tujim jezikom pa dve šolski uri na teden.

   

  Svetujemo vam, da dobro premislite in izberete predmet, ki vas veseli in pri katerem boste glede na svoje sposobnosti in interes čim uspešnejši. Pred izpolnjevanjem vprašalnika si spodaj v priponki oglej predstavitve izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/2024:

  Predstavitev izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/2024:

  Predstavitev obveznih izbirnih predmetov_2023_2024

  Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov_2023_2024

 6. Neobvezni izbirni predmet nemščina v prvem razredu

   


 7. Povezava do učnih načrtov
   

 8. Povezave do obrazcev:

  SOGLASJE o izbiri treh ur izbirnih predmetov
  Vloga za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov 

 

Erasmus*

Arhiv prispevkov

Bližajoči se dogodki

Koledar dogodkov

februar 2024
PTSČPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29    
« Jan   Mar »
Dostopnost