STANJE PRIJAV NA DANAŠNJI DAN

Na spodnji povezavi lahko devetošolci spremljate, kakšno je dnevno stanje prijav in vpisa v različne vrste programov ter stanje prostih mest.

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Na zgornji povezavi so tudi informacije o novem rokovniku in novih merilih za sprejem v srednjo šolo.

POMOČ: za stanje prijav na današnji dan se moraš pomakniti po strani navzdol (glej zaslonsko sliko).

 

OMEJITEV VPISA

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo spremembo sklepa o merilih v primeru omejitve vpisa v srednjo šolo. Povzeto iz okrožnice: «V primeru, da se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz vseh obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole, se izbira med njimi namesto uporabe točk, doseženih na nacionalnem preverjanju znanja, opravi na podlagi uporabe seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen 7., 8. in 9. razreda osnovne šole, pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuji jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk

Sklep o spremenjenih pravilih v primeru omejitve vpisa velja samo za vpis kandidatov za šolsko leto 2020/2021.

 

NOV ROKOVNIK ZA PRIJAVO KANDIDATOV V PRVI LETNIK

Več informacij tukaj
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2020-21/SKLEP-nov-rokovnik-za-vpis-v-20-21.pdf

Dostopnost