Spoštovani starši, v novem šolskem letu je prišla finančna situacija tako daleč, da smo bili po 10 letih na seji Sveta šole primorani povišati ceno obrokov za 10 centov dnevno. Po novem odloku je potrebno malice pakirati porcijsko. Obenem se je občutno zvišala nabavna cena surovin za pripravo obrokov. Za posamezno vrsto obroka se bo cena mesečno zvišala za 2,0 – 2,4 € (odvisno od dni pouka v posameznem mesecu).

 

Cene šolske prehrane v šolskem letu 2021/20

Malica                                                                             0,90 €

Malica zaposleni                                                            0,90 €

Kosilo 1. – 4. razreda                                                    2,68 €

Kosilo 5. – 9. razreda                                                    2,96 €

Kosila zaposlenih – regres                                           4,39 €

Kosila zunanji                                                                5,10 €

Popoldanska malica                                                      0,70 €

 

Predlog cen prehrane je sprejet na 3.redni seji Sveta zavoda OŠ Bogojina, ki je bila 28. 9. 2021.

Ravnatelj: Boštjan Majerič

Dostopnost