Spoštovani starši, drage učenke in učenci!

Upam, da so za vami prijetni prazniki in uspešen šolski / delovni teden. Upam tudi, da ste vsi zdravi
Izteka se četrti teden izobraževanja na daljavo.

Z veseljem vam sporočam, da učenje na daljavo poteka vedno bolje. Tudi učitelji sporočajo, da je sodelovanje učenk in učencev ter celoten proces učenja na daljavo vedno boljši. Veseli smo vsakega odziva, sporočila, rešenih miselnih in drugih izzivov učencev, izraženih potreb po ponovni razlagi, pojasnitvi učnih gradiv v spletnih učilnicah ter vseh drugih predlogov učenk in učencev. Prav tako spoštovani starši, smo veseli tudi vaših razmišljanj, predlogov. Zahvaljujemo se vam za pomoč, spodbude vašim otrokom in vso drugo sodelovanje pri izvajanju pouka na daljavo.

Zahvaljujem se tudi vsem, ki ste se odzvali na našo spletno anketo. Kar 138 izpolnjenih anket smo dobili nazaj, kar nas izredno veseli, saj se resnično trudimo čim boljše izvajati in izboljšati izvajanje pouka na daljavo.
Vaše odgovore, predloge smo zbrali, jih analizirali in skupaj z navodili MIZŠ ter strokovnimi usmeritvami Zavoda za šolstvo pripravili nadgradnjo dosedanjim prilagoditvam pri izvajanju izobraževanja na daljavo.
Prilagoditve boste zaznali v prilagoditvi urnikov (e- Asistent)- v smeri zmanjšanja števila predmetov na dan, v vsebinskih in količinskih prilagoditvah gradiv v spletnih učilnicah ter še naprej v vzpostavljanju čim bolj raznolikih komunikacijskih kanalov.

Razredniki bodo učence, kot tudi vas spoštovani starši seznanili z okvirnimi datumskimi termini preverjanja znanja in kasneje v maju tudi z datumskimi termini ocenjevanja znanja učencev.
Tako za preverjanje znanja, kot kasneje za ocenjevanje le tega, bomo izkoristili vse možne načine in oblike učenčevega odzivanja, dela in sodelovanja, ki poteka v okviru obstoječih pogojev in v razmerah, ki so zelo drugačne, kot smo jih bili vajeni. Zavedamo se, da nimajo vsi učenci enakih pogojev za izobraževanje na daljavo, kot tudi, da se pouk izvaja v posebnih okoliščinah, ki so zelo drugačne od pouka v šoli.

Sporočam vam tudi, da bo 27. aprila pouka prost dan, saj praznujemo državni praznik- Dan boja proti okupatorju, ki se poveže s prvomajskimi počitnicami, vse do vključno 1. maja, ko se pridruži še državni praznik- Praznik dela. Tako boste učenci prosti pouka kar 5 delovnih dni.
A do takrat se še slišimo, pišemo, beremo.

Želim vam kar se da prijeten vikend in v nadaljevanju uspešen nov učno-delovni teden.
Spoštujte ukrepe za varovanje zdravja in pazite nase!

Lep pozdrav iz šole, ravnateljica Sabina Juhart.

Dostopnost