V šolskem letu 2016/17 bo možno dodeljevanje finančne pomoči  tudi iz sredstev šolskega sklada. Sredstva so namenjena socialno šibkim družinam in se bodo dodeljevala v skladu s  »Pravilnikom o dodeljevanju denarne pomoči socialno šibkim učencem iz sredstev šolskega sklada«, sprejetim na seji Upravnega odbora šolskega sklada, dne,  20. 6. 2016.

Več informacij lahko dobite v objavljenih dokumentih na naši spletni strani šole in pri svetovalni delavki šole.

Ravnateljica Sabina Juhart

Dostopnost