Tudi v letošnjem šolskem letu se bomo priključili nacionalnemu projektu Javne agencije za knjigo RS,  spodbujanja bralne kulture »Rastem s knjigo OŠ 2021/2022 – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«. Letos  bodo sedmošolci ob obisku v knjižnici prejeli knjigo pisatelja Vinka Möderndorferja Jaz sem Andrej.

Roman Jaz sem Andrej je lahkotna, humorna pripoved o odraščanju in doživljanju najstnikov, o medgeneracijskih odnosih, življenjskih spremembah, o izzivih in težavah, na katere naletijo. Naslovni junak se zaradi mamine ločitve preseli v novo okolje in obiskuje deveti razred na novi osnovni šoli – morda tudi to dejstvo sproži vrsto vprašanj v njem. Ta so zlasti povezana z odraščanjem ter s spolnostjo, samopodobo, predvsem pa s tem, kako najstnika vidijo drugi.

Besedilo ponuja veliko iztočnic za pogovor o realnih težavah, ki jih imajo učenci, pa morda ne vedo, kako bi začeli pogovor o teh temah in s kom bi se lahko pogovorili. Tako nudi leposlovno besedilo veliko priložnosti za pogovor in to o zadevah, ki najstnike zelo zanimajo in jih tudi na nek način težijo.

Vsekakor primerno branje za sedmošolce, ki bo zbudilo željo po branju še kakšnega podobnega naslova.

Vir: https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/letosnje-solsko-leto

Koordinatorica projekta:

Knjižničarka Andrea B. Šemen

Dostopnost