V okviru projekta Nova kultura bivanja smo v torek, 25.10.2016 v sončnem vremenu izvedli tehniški dan. Pridružilo se nam je veliko staršev, ki so v veselem, sproščenem popoldnevu združili koristno s prijetnim in pripomogli, da je okolica šole lepša in obdana z novimi učnimi okolji na prostem. Dan pa smo s krajšim kulturnim programom zaključili ob soju plamena iz peči, ki je nastala tekom dneva.

Več o dogajanju v posameznih delavnicah si oglejte v GALERIJI in preberite v nadaljevanju v reportaži mladih novinarjev.

 

Poseben dan dejavnosti na OŠ Bogojina


25. oktober 2016 na OŠ Bogojina ni bil »navaden dan«, ampak prav posebno delovno druženje staršev, učencev in učiteljev z namenom uresničiti cilj »uvajanje pouka na prostem«. S skupnimi močmi smo ob 15. uri začeli z že prej načrtovanim delom sooblikovati »učilnice na prostem« in urejati šolsko okolico tako, da bo lahko služila kot učilnica. Delovne naloge so bile razdeljene po postajah, na vsaki postaji je bil učitelj (ali učitelja), ki je tudi organiziral dejavnosti za učence in starše.
Delovnih postaj je bilo 12, in sicer: UČILNICA POD JELŠO (Dušan Nemec in Štefan Ivanič), BREŽINA (Boštjan Majerič in Matej Petek), GABER (Nataša Vrtarič), PEČ ( Jožef Gutman in Simona Nemec), HRIBČEK (Jošt Slavič in Melita Nemec), OKRASNI VRT POD RAVNATELJIČINIM OKNOM (Marjanca Recek), JAGODE (Mojca Antolin), JAGODIČEVJE (Katja Vrbančič in Melita Nemec), OKRASNA GREDICA (Nataša Kumin in Laura Kumin), MALA TERASA (Alenka Erjavec in Mirjana Markoja), ŠPORTNE POVRŠINE (Lea Števanec in Andreja Žalik Kranjec) in POSTAJA ZA KULTURO (Marjetka Erdelji in Valerija Šömen).
Med zelo  aktivnim  delom in prijetnim druženjem  do večernih ur smo se veliko  pogovarjali in  se naučili marsičesa za življenje. Cilji in naloge, ki smo si jih zastavili, smo uresničili oz.  bomo  nekatere od njih še naprej uresničevali v okviru projekta NOVA KULTURA BIVANJA: ustvariti podporno okolje za učitelje za izvajanje dejavnosti na prostem in za vključevanje učencev kot soustvarjalcev učnega procesa,  poživiti delo učencev in učiteljev skozi izkušnjo učenja na prostem, ki krepi povezanost z naravo in spodbuja medsebojno sodelovanje, naučiti učence, kako v skladu s trajnostnim razvojem zadovoljiti potrebe po hrani, zatočišču, socialni in finančni varnosti, opogumiti posameznika, da je gospodaren z danimi viri, da se lahko zanese sam nase, da živi rešitve izzivov, s katerimi se srečuje lokalno in globalno, razvijati skrb in odgovornost za okolje, povečati motivacijo, navdušenje in samozavest učencev,  izboljšati fizično in mentalno zdravje učencev …
Dan se je končal s pestrim in izvirnim kulturnim programom. Na postaji PEČ so fantje iz 9. razreda z baklami prižgali veličasten ogenj, ki je osvetljeval in grel gledalce in nastopajoče: otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor, mlajši šolski orkester, fante iz 9. razreda, recitatorki in učenke gledališkega kluba. Gospa ravnateljica Sabina Juhart se je na koncu programa zahvalila vsem, ki so soustvarjali današnji dan in se odločili za ta projekt.
Tak način druženja omogoča uporabo znanja v številnih življenjskih izzivih, gradi mostove med teorijo in realnostjo, med šolo in lokalno skupnostjo, med mladimi in njihovo prihodnostjo. Verjamemo, da kakovostne učne izkušnje v resničnih situacijah omogočajo izboljšanje dosežkov in razvijanje osebnih in socialnih spretnosti.

Mladi novinarji OŠ Bogojina (Ajda Barbarič, Neja Kosi Lovrenčec, Žiga Barbarič)
z mentorico Marjetko Erdelji

 

Novinarska ekipa OŠ Bogojina o DNEVU DEJAVNOSTI malo drugače

1.a
Že ko smo pristopili k prvemu razredu, je učiteljica dala izjavo, da je prvi razred najbolj priden razred. Učenke so nam povedale, da je njihova naloga brušenje ograje razredne terase, grabljanje listja in urejanje okolice terase. Dejale so, da je takšna delovna akcija boljša od običajnega pouka.
2.a
Tudi drugi razred je, po besedah staršev,  urejal okolico razredne terase, natančneje brusil ograjo in prenavljal gredo. Opazili smo tudi, da imajo na terasi svoje razredne sadike jagod.Vsi, ki so delali na tej postaji, so bili zelo delavni. Potrdili so, da je takšno delo zelo zanimivo
3.a
Učiteljica Mojca, ki je bila vodja postaje, na kateri je pridno delal tretji razred, nam je povedala, da je bil njihov današnji cilj sajenje jagod v betonsko korito in urejanje zelenic pred glavnim vhodom šole. Ker jim je uspelo vse postoriti predčasno, so priskočili na pomoč ostalim razredom.
5.a
Med iskanjem informacij smo naleteli na dva petošolca, ki sta venomer s samokolnico vozila biološke odpadke na kompost k potoku.Kasneje smo izvedeli, da je peti razred pod strokovnim vodstvom Ivana Adamiča urejal  igrišče in kasneje tam zasadil jagodičevje. Kmalu bomo lahko nabirali maline, robide in borovnice.
6.a
Postaja šestega razreda se je imenovala ŠPORTNE POVRŠINE. Njihova naloga je bila prekopati in zrahljati pesek na odbojkarskem igrišču. Učiteljica Lea nam je najprej zastavila lahko matematično vprašanje, ki je vodilo do odgovora, da so uredili že 60 procentov odbojkarskega igrišča. Urejali so tudi stezo in doskočišče skoka v daljino. Učenci so bili zadovoljni, učitelji pa so dejali, da podpirajo  ta projekt.
7.a in 4.a
Sedmi razred je delal na  dveh postajah. Nekateri so skupaj s četrtim razredom čistili brežino potoka. Ti so bili pod vodstvom učitelja Boštjana Majeriča, ki je zelo zavzeto delal in nam zato ni mogel podati poročila.
Druga polovica sedmega razreda se je pod vodstvom svojega razrednika lotila urejanja učilnice na prostem, ki so jo poimenovali UČILNICA POD JELŠO. Njihovo delo se je začelo z izkopom ovalnega kanala okoli jelše. V ta jarek so nato položili hlode akacije, lubje pa so odstranili učenci in starši. V dokončano učilnico bodo postavili 30 stolov, ki bodo prav tako iz akacijevih hlodov.
8.a
Postaji osmega razreda sta se imenovali HRIBČEK in PEČ. Učenci in starši so se razdelili v 2 skupini. Ena je pod vodstvom učitelja Gutmana postavljala peč, ki se bo po učiteljevih besedah uporabljala za žganje lončenih izdelkov. V kanal, ki so ga izkopali, so položili akacijeve hlode, ki so jim učenci pridno odstranjevali lubje. Kanal in preostali temelj peči so zasipali s peskom. Nato so s tlakovci postavili ogrodje peči.
Druga skupina učencev in staršev je pod vodstvom učitelja Jošta urejala pobočje hribčka. Naredili so tribune, na katerih se bomo učenci v prihodnje lahko družili. Nekateri učenci so prav tako urejali druga pobočja in okolico hribčka.
9.a
Najstarejši učenci so skupaj s svojimi starši in razredničarko zasajali 75 metrov žive meje. Njihovo delo je potekalo pod vodstvom g. Andreja Baligača, ki je s svojo strokovno pomočjo pripomogel k načrtovanju dela. Začeli so z izkopom kanala, v katerega bodo zasadili sadike gabra, bukve in maklena. Med izkopavanjem pa so naleteli na težavo, saj so ugotovili, da je v zemlji veliko ličink bramorja. Skupno so se odločili, da bodo strokovnjake povprašali po nasvetu, kako se čim bolj naravno znebiti bramorja.

GOSPA RAVNATELJICA SABINA JUHART
Med »potepanjem po kraju dogodka« smo srečali tudi gospo ravnateljico, ki nam je podala nekaj misli.
Povedala je, da se na ta projekt šola že dolgo pripravlja in da je namen le-tega urediti okolico šole v še lepši in otrokom še bolj  prijazen prostor. Ideja, da bi pri uresničevanju tega projekta sodelovali starši in učenci, se ji  zdi  zelo dobra in je vesela, da so vsi zelo aktivno sodelovali pri delu in da se je odzvalo tako veliko staršev. Upa, da bodo učenci v prihodnje pridno uporabljali te novitete in jih tudi vzdrževali.

Mladi novinarji OŠ Bogojina (Ajda Barbarič, Neja Kosi Lovrenčec, Žiga Barbarič)
z mentorico Marjetko Erdelji

Dostopnost