KAR JE V SRCU, V SRCU OSTANE

Vsak ima svojo domovino rad.
Tudi mi jo imamo radi,
čeprav se tega vedno ne zavedamo.
In tako bo tudi čez petindvajset let.
Kar je v srcu, v srcu ostane.

Vsakomur se svoja najlepša zdi,
zato lahko veselo zakriči:
»Ljubo doma, kdor ga ima!
Ljubim te, ker najlepša si ti!«

Tudi ko odrastemo
in bomo morda odšli v širni svet,
nam v tujini bo od vsega
najljubši ta slovenski svet.

Slovenske lepote so moje dragocenosti.
V srcu si shranim domače narečje,
navade in šege, pesmi najlepše
in slovensko domoljubje bo večje.

Zato pojmo ti, domovina.
Ti najlepši naš cvet,
saj v tebi odrašča
uspešni mladi ta svet.

Ajša Kuzma, 13 let
8.a
OŠ Bogojina

Mentorica: Marjetka Erdelji

Ajša Kuzma s priznanjem.

Več o literarnem natečaju
»JAZ IN SLOVENIJA ČEZ 25 LET«
na tej POVEZAVI.

Dostopnost