Spoštovani starši!

Ker se šolsko leto vztrajno približuje koncu, je čas, da se pričnemo pripravljati na novo šolsko leto. V šolskem letu 2020/2021 bodo imeli učenci od 4. do 6. razreda možnost obiskovanja neobveznih izbirnih predmetov. Učence smo z neobveznimi izbirnimi predmeti že seznanili, v pomoč pa še prilagamo brošuro.

V skladu z zakonodajo mora šola učencem od 4. do 6. razreda ponuditi neobvezne izbirne predmete. Učenci se prostovoljno vključijo v pouk neobveznih izbirnih predmetov. Skladno z normativi in navodili MIZŠ, smo glede na število učencev upravičeni do izvajanja največ treh skupin neobveznih izbirnih predmetov. Tri skupine, ki jih bomo izvajali prihodnje šolsko leto, bomo oblikovali glede na izkazan interes učencev. Skupine bodo heterogene, to pomeni, da bodo pri posameznem neobveznem izbirnem predmetu učenci iz vseh treh razredov. Neobvezni izbirni predmet se bo izvaja za najmanj 12 učencev.

Pri neobveznih izbirnih predmetih se znanje učenca ocenjuje enako kot pri obveznih predmetih osnovne šole, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca se evidentira enako kot pri vseh ostalih predmetih, kar pomeni, da morate vsako učenčevo odsotnost starši opravičiti.

Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

V izbiro ponujamo vseh pet neobveznih izbirnih predmetov in sicer: drugi tuji jezik – angleščino, šport, računalništvo, umetnost in tehniko.

Učenci lahko izberejo eno ali dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov ali pa se za obiskovanje izbirnega predmeta sploh ne odločijo. Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja.

Drugi tuji jezik – angleščina se v skladu s predmetnikom izvaja dve uri na teden, vsi ostali neobvezni izbirni predmeti (šport, računalništvo, tehnika in umetnost) pa se izvajajo po eno uro tedensko.

 

NAVODILA:

Učenci bodo k izbiri neobveznih izbirnih predmetov pristopili v eAsistentu z uporabniškim imenom in geslom enega od staršev in sicer, od petka, 22. maja 2020 do vključno torka 26. maja 2020.

 Za vse morebitne tehnične težave se obrnite na učitelja Dušana Nemca, za vsebinska pa na pedagoginjo Simono Wernig (nemec.simona@gmail.com ali po telefonu 547 90 84).

V prilogi vam pošiljamo brošuro z opisom neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/2021.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav.

Pedagoginja, Simona Wernig

Priloga:

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov

Dostopnost