Dan Zemlje (22.4.2024),  smo na naši šoli obeležili tako, da smo  organizirali dejavnosti, ki so spodbujale ozaveščenost o okoljski problematiki in pomembnost ohranjanja našega planet. Ob takšnih priložnostih še posebej opominjamo učence, kako pomembno je skrbeti za našo Zemljo, saj je to edini planet, ki ga imamo in je naš dom. Letos smo se osredotočili na aktivnosti, ki so poudarjale pomembnost trajnostnega ravnanja z viri in skrb za okolje.

Ena izmed dejavnosti, ki smo jo organizirali, je bilo tekmovanje v ločevanju odpadkov. Učenci, ki obiskujejo podaljšano bivanje, so se združili v ekipah in se pomerili v spretnosti ločevanja odpadkov. Tekmovanje je spodbudilo razpravo o pomenu recikliranja in pravilnega ravnanja z odpadki, ter poudarilo, kako lahko vsak posameznik prispeva k ohranjanju okolja s preprostimi vsakodnevnimi dejanji.

Poleg tega smo organizirali delavnico raziskovanja prsti z mikroskopi. Učenci so imeli priložnost podrobneje spoznati pomembnost zdrave zemlje za ohranjanje biotske raznovrstnosti in rastlinstva. S pomočjo mikroskopov so opazovali mikroorganizme in druge elemente, ki sestavljajo življenjsko pomembno strukturo zemlje. Ta dejavnost je poudarila, kako ranljivo je naše okolje in zakaj je pomembno skrbeti za ohranjanje zdravih ekosistemov.

V okviru dejavnosti branja in iskanja informacij o podnebnih spremembah smo spodbujali učence, naj raziskujejo in razumejo kompleksnost podnebnih sprememb ter vlogo, ki jo lahko vsak od nas igra pri njihovem blaženju. S pomočjo različnih virov informacij so učenci pridobili vpogled v vzroke podnebnih sprememb, njihove posledice in možne rešitve za njihovo omilitev.

Skupaj smo preživeli zanimiv in poučen Dan Zemlje, ki nas je spodbudil k razmišljanju o našem vplivu na okolje ter pomembnosti skupnega prizadevanja za ohranjanje čistega in zdravega planeta za prihodnje generacije. Zavedanje o okoljskih problemih in akcija za njihovo reševanje sta ključnega pomena za zagotavljanje trajnostne prihodnosti.

Zapisala: Barbara Dravec

Dostopnost